Algemene-voorwaarden

1.) Door het gebruik van deze service gaat de beller akkoord met de algemene voorwaarden.
2.) Bellen of inbellen van de beller / klant, terwijl de consulent offline / online is of in gesprek, is een vrijwillige keuze van de beller en valt ook onder nr: 3.
3.) Terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten!!
4.) Voor de telefoongesprekken wordt betaald. Het betreffende tarief staat bij de telefoonnummers vermeld.
5.) Personen onder 16 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten!!
6.) Het consult wordt ingevuld naar eigen goeddunken en inzicht van de spirituele consulent. Een consult/advies dat tijdens een telefoongesprek door een consulent wordt gegeven is van geheel vrijblijvende aard. “Niet toegestaan Tijdens een gesprek fondsen te werven voor het ten uitvoer brengen van* rituelen*”
7.) Het is niet toegestaan medische uitspraken/adviezen aan de beller/klant te verstrekken. De Spirituele hulpverlener is aansprakelijk voor alle schade die voorkomt uit het geven van medische adviezen of doen van medische uitspraken!
8.) Eddie.eu is geen branche, vereniging, geen opdrachtgever, maar een dienst en een netwerk voor consulenten!!
9.) Al onze telefonische adviseurs zijn professionele mensen, met een ruime levenservaring.
10.) Eddie.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor therapeutische consulten, adviezen, healing/magnetiseren op afstand en andere diensten, die door adviseurs of consulenten gegeven worden. Eddie.eu is niet verantwoordelijk voor de teksten, foto’s en plaatjes die te vinden/zien zijn op het profiel/blog van de consulent en/of de daaruit voorkomende directe danwel indirecte schade.
11.) Eddie.eu biedt enkel een faciliteit aan waarmee klant (telefonisch) contact kan leggen met de Spirituele hulpverlener. De consulenten die u kunt bellen, zijn niet in loondienst bij ons!! Consulenten werken allemaal op zelfstandige en onafhankelijke basis op onze lijn!!
12.) Klanten bellen op eigen verantwoording naar de consulenten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het inbellen!!

De naam Eddie (®) is een handelsmerk en ingeschreven bij Merk registratie Benelux!! ®
Eddie.eu (Website: www.Allmediums.nl)

Adres: Kornputsingel 23/8331JS Steenwijk

KvK 52659593